Bút bi Miler V2

Liên hệ

Đây là một trong những loại bút phổ biến và thông dụng nhất hiện nay.