Máy đóng 6 số KW TriO 02060

Liên hệ

Máy đóng 6 số KW TriO 02060 – Numbering Machine 6 số cao 5mm dùng đóng số trang, số seri…
Kích thước thân máy : 62x47x145mm
Kích thước số đóng cao 5mm
– Thích hợp sử dụng đóng vào các giấy tờ mang tính thứ tự, series hay vé xe, code sản phẩm.
– Có thể đóng từ 2 đến 6 số. Dùng dập số chứng từ, hóa đơn, vận đơn phiếu thu, chi, nhập, xuất..