Giấy A4 Double A 70g

Liên hệ

Mô tả

Định lượng 70g , giấy trắng