Máy tính Casio FX-580VN X

Liên hệ

Đây là dòng sản phẩm mới nhất của hãng máy tính CASIO.

Máy tính được phép mang và sử dụng vào phòng thi của các kỳ thi lớn trong nước.